GDPR

För oss på SSG Facility Services AB är det viktigt att de personuppgifter som ni anförtror oss hanteras med varsamhet och i enlighet med de krav den nya lagstiftningen ställer. Vi följer GDPR och ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Personuppgiftsansvarig organisation:
SSG Facility Services AB

Medevivägen 73

591 50 Motala

Tel: 077-533 32 23

E-post: info@ssgfs.se

Vi på SSG Facility Services AB kan komma att spara information om er som kund innefattande:
Företagsnamn
Namn på kontaktpersoner
Post-, besöks- samt leveransadresser
Telefonnummer
E-postadress
Organisationsnummer/personnummer
Kreditinformation

De uppgifter som beskrivs ovan som, enskilt eller gemensamt, kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

Uppgifterna inhämtas framförallt från er som registrerad kund själv genom samtycke för att för att vi ska kunna fullgöra avtal och förpliktelser gentemot er som kund i form av leverans, garantiåtagande eller genom prisavtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas.

Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut till någon utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträden som hanterar vår drift och datasäkerhet.

Personuppgifter kopplade till företag raderas när kunden så önskar.

Ni har när som helst rätt att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag samt förflyttning av uppgifter eller återkalla samtycke.