Konsulttjänster

Genom att vara ute på plats hos våra kunder har vi säkerställt många leveranser. Aktiv uppföljning optimerar din verksamhet och stärker ditt samarbete.

Avtalsuppföljning är viktigt för både beställare och leverantör, genom den kan ni båda få ut så mycket som möjligt av varandra och ert gemensamma samarbete. Under åren har vi säkerställt många leveranser genom aktiv uppföljning ute på plats hos våra kunder.

Det är först genom uppföljning som vi kan sätta upp nya mål och gemensamt utveckla avtalet. Det gör vi genom tydliga kontrolldokument, åtgärdsförslag på noterade avvikelser och incitament som kan utveckla leveransen.

Kompetens

Utföra operativa besiktningar och kontroller

Utföra Personalkontroller

INSTA 800 certifierad personal

Dansk Hygienstandard

Hygienobservationer

SRY

ATP-mätningar

Kundvärde

Ni erhåller fortsatt leverantörsstabilitet

Att leverantörens personal hos er är behörig enligt krav i avtal, lagar och förordningar

Ni erhåller en ekonomisk stabilitet

Kvalitetssäkring av avtalsvillkor

Tack vare fastställda nyckeltal kan kostnader och leverans jämföras

Säkrar att kvalitet- och miljökrav följs enligt krav i avtal, lagar och förordningar

Granskning av oberoende part förenklar och effektiviserar fortsatt dialog

Vad kan vi mer hjälpa er med?

Vi utför opartiska granskningar och förstudier som säkerställer att leveransen uppfylls. Det är avgörande för att nuvarande eller kommande avtal ska lyckas och utvecklas.

Följa upp leverantör
Våra erfarna konsulter och web-baserade tjänster ger er som kund enkel åtkomst och snabb hantering av ärenden. Vid en granskning fokuserar vi på att följa upp leverantörens förmåga att följa anbud och avtal, inte hur den enskilde anställde sköter sig.

Förstudie?
SSG genomlyser era Facility-tjänster och redovisar åtgärdsplaner för att kostnadseffektivisera och optimera tjänsteleveranserna.

Varför granska?
Granskning är en del av vårt tjänsteutbud som minskar belastningen på er organisation, ökar leveransen i befintliga avtal och sänker kostnaderna om korrekta leveranser inte skett från befintliga leverantörer.

Tidseffektivitet
Vi kan på kort tid upptäcka eventuella luckor i utförande, och sammanfatta det med hänvisning till den avtalsmässiga möjlighet ni som kund har att få en kompensation för upptäckta brister i leveransen.