Sanering

Sanering och grovstäd

Snabba, effektiva och noggranna gör oss intressanta som leverantör.

Miljötänk

Vi värnar om vår miljö och planet, tänker långsiktigt & miljömedvetet.

Effektiva tjänster

Framarbetade sätt att arbeta på med erfaren personal skapar effektivitet.

Vi hjälper dig med det mesta inom sanering

Asbestsanering
Klottersanering
Rivningsarbeten
PCB-sanering
Brandsanering
Sanering efter vattenskador
Byggstädningar
Flyttstädning
Sanering efter dödsfall
Läggning av papptak
Högtryckstvätt av fasader, tak m.m.

Våra rutiner för att minimera risk för smittspridning

Ha fokus på tagytor, dvs handtag, kranar, strömbrytare, knappsatser m.m
- vid städning används rena dukar och efter städning använder vi desinfektionsmedel.

Byt städmaterial ofta och alltid mellan olika städområden/objekt

Rengör städredskap, maskiner och material dagligen

Ha god personlig hygien
- använd handskar, sprita händerna och tvätta kontinuerligt dina arbetskläder

Säkra lager med förbrukningsmaterial
- beställ en större mängd material, skapa ett hämtställe för att effektivisera hantering.

Anpassa tillsynsfrekvens i hygienutrymmen som toaletter/pentry/omklädningsrum
- genomför extra städinsatser, töm papperskorgar och fyll på förbrukningsmaterial eftersom dessa utrymmen används mer frekvent.