SSG Facility Services AB - Ultrarent vatten

- i samarbete med Ixacon AB

Fläckfritt

Fritt från kalk- och vattenfläckar

Miljövänligt

Fritt från kemikalier

Tidsbesparande

Avdunstar utan att lämna ytsmuts

Rengöringskonceptet Ultrarent vatten

De flesta som är involverade med städning, i en eller annan form, gör sitt bästa för att användandet av kemikalier ska minska så mycket som möjligt. Med Svanenmärkningen har man lyckats komma en bra bit på väg men nu tar vi på Ixacon AB miljöfrågan till en helt ny nivå. Våra filterenheter producerar extremt rent vatten sk.ultrarent vatten och med rengöringskonceptet Ixacon Zero™ kan du ta bort kemet helt i den dagliga städningen. Vi gör helt enkelt kemet till en icke-fråga och garanterar dig en  giftfri miljö!

OneDrop-fasen. Kemanvändningen är så djupt rotad i vårt samhälle att det ibland kan finnas ett psykologiskt motstånd mot att städa utan kem. Då kan ni under en övergångsperiod, som vi kallar för OneDrop-fasen, fortsätta att använda ert ordinarie allrent men  doserar till ett  minimum., t.ex. max ett par droppar allrent i en sprayflaska fylld med partikelfritt vatten.

Vad  för typ av filterutrustning behöver jag?

Som standard har våra filterenheter för daglig städning 3-stegsfiltrering. Det är det enda sättet att erhålla ultrarent vatten på. 

Filterenheten Zero 3 i standardutförande  räcker för dom flesta städområden med arbetsmetoden avtorkning och moppning. Den filtrerar vattnet i flera steg. Den praktiska tillämpningen är enkel: städpersonalen fyller sina sprayflaskor eller behållare för förpreparerade moppar direkt från filterenheten. Det filtrerade vattnet har heller inget bäst före datum så länge det inte blir kontaminerat med  smuts.

I byggnader där många människor vistas eller besöker kan nedsmutsningen bli något tyngre t.ex. skolor, buss- och tågstationer, sjukhus mm. Där rekommenderar vi Zero 3S. Med sina förlängda sidofilter garanterar Zero 3S ännu robustare filtrering.

Ixacon AB levererar en helhetslösning!
Du hyr filterenheten av oss. Normal hyresperiod är 36 månader. Under hyresperioden ingår komplett service och underhåll. När vi har fått in en beställning från dig kommer vi ut och installerar filterenheten. Därefter utför vi regelbundna filterbyten så att din Zero 3 alltid producerar ultrarent vatten. Uttjänta filter tar vi alltid med oss och därför slängs det ingenting hos dig. Läs mer om avfallshantering längre ner.

Retursystem och  avfallshantering.
För det första måste vi påpeka att ingen komponent i våra filter klassas som miljöfarligt avfall.

För det andra så arbetar vi med ett retursystem vilket innebär att serviceteknikern, när han har varit hos dig,  skickar dina uttjänta filter till vår egen anläggning där vi renar och i vissa fall regenerar dem så att de kan återanvändas hos annan kund.

En av filterpatronerna kan inte återanvändas och den deponerar vi på återvinningscentral.

Image

Hur fungerar Ultrarent vatten?

Hållbar städning!
Det fina med ultrarent vatten är att en normalt nedsmutsad yta kan rengöras helt utan tillsats av kem. Varför kan man göra det? Jo, ju mjukare vatten du har dessto mindre rengöringmedel måste du tillsätta för att det ska bli rent. Eftersom ultrarent vatten är extremt mjukt vatten kan man vid daglig städning skippa kemet helt. Med vårt koncept Optiqo Qlvr water utför du alltså daglig städning helt kemikaliefritt.

Bättre städresultat!
Samtliga städytor kan rengöras med ultrarent vatten såsom golv, bord, hyllor, speglar, glaspartier, dataskärmar, rostfritt m.m. Stark trovärdighet i hållbarhetsarbetet Bättre arbetsmiljö för städpersonal Mindre avfall, lagerhållning och färre transporter Enklare städrutiner och städinstruktioner

Rengöringskonceptet Ultrarent vatten
De flesta som är involverade med städning, i en eller annan form, gör sitt bästa för att användandet av kemikalier ska minska så mycket som möjligt. Med Svanenmärkningen har man lyckats komma en bra bit på väg men nu tar vi på Optiqo miljöfrågan till en helt ny nivå. Våra filterenheter producerar extremt rent vatten sk.ultrarent vatten och med rengöringskonceptet Optiqo Qlvr water kan du ta bort kemet helt i den dagliga städningen. Vi gör helt enkelt kemet till en icke-fråga och garanterar dig en giftfri miljö!

Vad för typ av filterutrustning behöver jag?
Som standard har våra filterenheter för daglig städning filtrering i flera steg. Det är det enda sättet att erhålla ultrarent vatten på. Filterenheten Optiqo Qlvr water räcker för dom flesta städområden med arbetsmetoden avtorkning och moppning. Den filtrerar vattnet i flera steg. Den praktiska tillämpningen är enkel: städpersonalen fyller sina sprayflaskor eller behållare för förpreparerade moppar direkt från filterenheten. Det filtrerade vattnet har heller inget bäst före datum så länge det inte blir kontaminerat med smuts.

Hållbar städning med ultrarent vatten!

Ixacon AB är ett miljöteknikföretag som har specialicerat sig på att utveckla filter för städbranschen där vanligt tappvatten övergår till ultrarent vatten. För att erhålla denna höga renhet på tappvattnet måste vattnet passera flera olika filtersteg. Dessutom använder vi filtermassa utifrån egenkomponerad formula, allt för att man ska erhålla bästa resultat.

Det fina med ultrarent vatten är att en normalt nedsmutsad yta kan rengöras helt utan tillsats av kem. Varför kan man göra det? Jo, ju mjukare vatten du har dessto mindre rengöringmedel måste du tillsätta för att det ska bli rent. Eftersom ultrarent vatten är extremt mjukt vatten kan man vid daglig städning skippa kemet helt. Med vårt koncept Ixacon Zero™ utför du alltså daglig städning helt kemikaliefritt.

Varför inte börja städa utan kem? Förutom att städningen utförs på ett mer miljövänligt sätt drar städytan inte till sig nytt damm lika lätt på grund av att inga kemrester blir kvar efter städningen. Ytterligare fördelar med att gå över från kem till ultrarent vatten är;

>  Stark trovärdighet i hållbarhetsarbetet

>  Bättre arbetsmiljö för städpersonal

>  Bättre städresultat - kvalité

>  Mindre avfall, lagerhållning och färre transporter

 > Enklare städrutiner och städinstruktioner

 Samtliga städytor kan rengöras med ultrarent vatten såsom golv, bord, hyllor, speglar, glaspartier, dataskärmar, rostfritt mm. När personalen behöver ultrarent vatten sätter de på tappvattnet vilket passerar i realtid genom vår filterenhet och de kan tappa upp filtrerat vatten direkt i antingen sprayflaskor, duk- och moppbehållare för förimpregnering eller skur- och kombimaskiner.

Rengöringsmedel är gift

Miljöskadliga kemikalier som finns i rengöringsmedel, sköljs med avloppsvattnet ut i våra vattendrag. Men även vi människor utsätts i vår närmiljö för olämplig exponering. På dom flesta arbetsplatser städar man fortfarande med kem och när man i dagligt tal säger att en yta är "rengjord" så menar man att smutsen är borttagen utan att reflektera över att kemrester faktiskt är kvar. Och den person som precis har tagit i ett "rengjort" dörrhandtag får  således kemrester på fingrarna och efter kanske en god semla får personen lite grädde på fingrarna vilken slickas av och både grädden och kemresterna åker ner i kroppen. I blodprover och bröstmjölk från människor har forskarna hittat över 300 kemiska ämnen, varav en del kan påverka hormonsystemet eller nervsystemet.

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för perioden 2015-2020 gällande en giftfri vardag. Speciellt betonar man barn och ungdomars exponering för farliga kemikalier.  Myndigheten skriver om barns exponering av kemikalier så här:

"Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Vissa kemiska ämnen binds till damm. De mindre barnen utforskar världen krypande, de suger och tuggar på saker för att uppleva dem. Många leksaker och andra varor kan då avge små mängder av kemikalier. Allt detta gör att barn i förhållande till sin vikt riskerar att få i sig högre halter av många farliga kemiska ämnen än vad vuxna får."

En precis nyligen utförd studie vid universitet i norska Bergen visar på att regelbunden användning av rengöringsmedel kan långsiktigt påverka lungfunktionen lika mycket som rökning. Studien, som nu publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, pekar på att speciellt kvinnor är i riskzonen. Forskarna har följt 6.235 män och kvinnor i 20 år, från att de var 34 år gamla. Rengöringsmedlen visade sig ha speciellt  stor negativ effekt på kvinnor.

"Tappet i lungfunktion kan jämföras med det man får av kraftig rökning, säger Öistein Svanes, en av forskarna bakom studien, och tillägger att man i studien rensat för det som man vet påverkar lungfunktion: bland annat rökning, socioekonomisk status och vikt. Han understryker att jämförelsen med cigaretter endast gäller lungfunktion.

– Rökning är såklart skadligare ur en massa andra aspekter, som att det kan orsaka lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Inga effekter på män märktes.

Studien visade inga märkbara effekter på män som regelbundet städade hemma eller arbetade med att städa. Öistein Svanes säger att det inte betyder att det inte kan finnas en påverkan för män.

– Men tidigare studier tyder också på att kvinnors lungor är mer sårbara för kemikalier, säger Öistein Svanes.

Att det kan vara skadligt att andas in små partiklar från rengöringsmedel är egentligen inte så förvånande, säger han.

– Men jag blev lite överraskad av att effekten var så tydlig, säger han."

Källa: svt.se/nyheter/vetenskap (februari 2018)

I motsats till kemblandning kan du inandas vårt filtrerade vatten hur mycket du vill - det är ju bara vatten.

Men städa med vanligt kranvatten då?

Städa med vanligt kranvatten är ingen bra idé. För det första innehåller kranvatten massa partiklar och har inte lika bra rengöringsverkan som ultrarent vatten. För det andra kan man inte putsa speglar, innerglas och rostfria ytor med kranvatten vilket man kan med partikelfritt vatten. Dessutom filtreras i vår filterenhet även mikroorganismer, bakterier och odör bort. Sist men inte minst; när man torkar av ett bord eller fuktmoppar ett golv blir det alltid lite vatten kvar på ytan som sedan självtorkar. Detta innebär att partiklar (järn, kalcium, magnesium mm) som fanns i vattnet blir kvar på städytan och torkar in. Vid nästa städtillfälle får man visserligen bort en del av dessa partiklar tillsammans med smutsen men inte allt. På så vis byggs det upp efter en tid lager på lager av partiklar och ytan blir strävare och mattare.

Alla som har erfarenhet av professionell städning vet hur mycket svårare det är att avtorka/moppa en sträv yta än en slät. Man måste använda mer kraft och efter några timmars städning blir kroppen mer trött. I slutändan blir det fler förslitningsskador  och därmed dyrare städning.

Med vårt rengöringskoncept Ixacon Zero byggs aldrig dessa lager av partiklar upp och städytorna förblir i sitt ursprungliga skick, släta och fina, under mycket längre tid. På detta vis sparar man även mycket pengar på underhållet av materialen, med  färre uppstädningar såsom golvvård och high speedpolering.

Filtreringsprocessen vid framställning av partikelfritt vatten (ultrarent vatten) till daglig städning är lite annorlunda än  till fönsterputs och fasadtvätt. Efter en hel del "trial and error" under två års tid har vi kunnat konstatera att det inte räcker med att enbart avjonisera vattnet dvs. enbart filtrera bort salter och mineraler. Vid inomhusstädning ställs, av förklarliga skäl,  högre krav på vattnets renhet. Ixacon AB har därför tagit fram två olika filterenheter beroende på vattenåtgång - Zero 3 och Zero 5 -  som inte bara avlägsnar oorganiska partiklar i vattnet utan även också mikroorganismer och bakterier. Även eventuell odör filtreras bort. Med andra ord står  Ixacon Zero för noll rengöringsmedel och noll substanser i det filtrerade vattnet.

Hållbar städning med ultrarent vatten

Vi på SSG Facility Services AB använder ultrarentvatten dagligen i vår verksamhet och har gjort det i många år, med framgångsrikt resultat. Det fina med ultrarent vatten är att en normalt nedsmutsad yta kan rengöras helt utan tillsats av kem.

Varför kan man göra det?
Ju mjukare vatten du har, desto mindre rengöringmedel måste du tillsätta för att det ska bli rent och eftersom ultrarent vatten är extremt mjukt vatten, kan man vid daglig städning skippa kemet helt och hållet. 

Vi använder Ixacon Zero 3 i vår verksamhet och utför den dagliga städningen helt utan kemikalier.
Varför vill inte alla ha en kemfri städning?
Förutom att städningen utförs på ett mer miljövänligt sätt, drar städ ytan inte till sig nytt damm lika lätt, på grund av att inga kemrester blir kvar efter städningen. Ytterligare fördelar med att gå över från kem till ultrarent vatten är:

> Stark trovärdighet i hållbarhetsarbetet
> Bättre arbetsmiljö för städpersonal
> Bättre städresultat - kvalité
> Mindre avfall, lagerhållning och färre transporter
> Enklare städrutiner och städinstruktioner  

Samtliga städytor kan rengöras med ultrarent vatten, såsom golv, bord, hyllor, speglar, glaspartier, dataskärmar, rostfritt mm. När personalen behöver ultrarent vatten sätter de på tappvattnet, vilket passerar i realtid genom filterenheten och de kan tappa upp filtrerat vatten direkt i sprayflaskor, duk- och moppbehållare för förimpregnering eller skur- och kombimaskiner

Användningsområden

Bilvård

Ultrarent vatten kan med fördel användas för avtorkning av både fönsterrutor och interiör. Vattnet tappas upp direkt från Ixacon Zero 3 filterenheten i sprayflaskor och används tillsammans med anpassade mikrofiberduk. Resultat blir fläckfritt!

Exempel på användningsområden
• Fönsterrutor in- och utvändigt
• Interiörpaneler
• Skärmar och instrumentpanel
• Rostfria detaljer
• Normalt nedsmutsade säten

Butiksmiljö

Ultrarent vatten kan med fördel användas för avtorkning av både glaspartier och inventarier. Vattnet tappas upp direkt från Ixacon Zero 3 filterenheten i sprayflaskor och används tillsammans med anpassade mikrofiberduk. Resultatet blir fläckfritt!

Exempel på användningsområden
• Glaspartier
• Hyllor och inventarier
• Kyl- och frysdiskar
• Rostfria detaljer

Hotell

Ultrarent vatten kan med fördel användas för avtorkning av både glaspartier, rostfria ytor, inventarier och golv. Vattnet tappas upp direkt från Ixacon Zero 3 filterenheten i sprayflaskor och används tillsammans med anpassade mikrofiberduk. Resultatet blir fläckfritt!

Exempel på användningsområden
• Badrum/WC
• Duschväggar
• Tavlor
• Whiteboard
• Glaspartier
• Inventarier
• Rostfria detaljer

Städbolag

När Ultrarent vatten används så drar det till sig smuts och fett, då vattnet vill balansera sig. Ytan blir då ultraren, fri från ämnen och partiklar. Detta innebär att det tar längre tid för ny smuts att fastna på den rengjorda ytan. Man får en renare yta och minskad återsmutsning.

Ultrarent vatten kan med fördel ersätta allt kem för daglig städning och användas för rengöring av både glaspartier, rostfria ytor och inventarier. Vattnet tappas upp direkt från Ixacon Zero 3 filterenheten i sprayflaskor och används tillsammans med anpassade mikrofiberduk. Resultat blir fläckfritt!

Exempel på användningsområden
• Glaspartier
• Inventarier
• Rostfria detaljer