Vi städar Sörmland & Östergötland

Industri- och lagerstäd

Vi erbjuder professionell rådgivning och specialanpassat städ för att hålla industri- och lagerlokaler i städat skick.
Innehållsförteckning
Vår verksamhet

Hållbara facility tjänster i Östergötland. 

Varför är det viktigt med industri- och lagerstäd?

Oavsett om det rör sig om en större fabrik, eller ett litet industrilager är byggnadens rengöring och underhåll avgörande för att säkerställa en trivsam och säker arbetsmiljö för anställda. Industristädning är lite speciellt då det ofta är väldigt hårt nedsmutsat och slitna ytor att städa. Städningen kräver oftast också en helt annan maskinpark än normal städning, exempelvis skurmaskiner, som används flitigt på väldigt nedsmutsade golv.

Städning är alltid viktigt

Många glömmer ofta bort att sköta industrilokalerna på ett bra sätt, trots att det är lika viktigt som kontorsstädning. Industrilokalen ska förutom att ge ett representativt intryck även vara hälsosam för de som arbetar där. Kort sagt är det industristädarens ansvar att upprätthålla en ren miljö, som bidrar till allas säkerhet, och en ren lokal är en förutsättning för att driften av anläggningen ska fortsätta fungera.

Vad ingår i industri- och lagerstäd?

  • Höghöjdsstädning – dammsugning/rengöring av vertikala ytor från tak till golv.
  • Rengöring/skurning av arbetsplatsutrustning/maskiner
  • Maskinell enborstskurning av produktions/lagergolv där hela bruttoytan skuras/sopas.
  • Maskinell kombiskurning av fria produktionsytor där nettoytan skuras/sopas.

Varför välja industri- och lagerstäd hos oss?

Inom industrin krävs det kunskap om att rengöra på rätt sätt. Genom erfarenhet och utbildning har vi den kunskap som krävs. Varje industrimiljö är unik, med speciella förutsättningar. Det innebär också att varje uppdrag blir unikt, specialanpassat utifrån just era behov.

Specialanpassade metoder

Metoder på industristädning är ofta specialanpassade med tydliga överenskommelser vad som ska utföras innan påbörjat arbete. Regelbunden industristädning med rätt teknisk utrustning och metodik leder även till att arbetsutrustning och maskiner håller längre och producerar bättre.

Professionell rådgivning och offert

Genom att låta oss sköta städningen kan medarbetarna sköta sitt och ge verksamheten en trevligare och renare arbetsmiljö.

Offerförfrågan

Referenser

Våra kunder, partners & leverantörer.

Google omdömen

5,0

Vår verksamhet
Stenslipningar - SSG Facility Services
Stenslipning

SSG slipar alla typer av stenytor, från golv till tak. Rusta upp era stenytor till en miljövänlig och slitstark yta.

Fönsterputs - SSG Facility Services
Fönsterputs

Miljövänlig fönsterputs som effektivt och skonsamt tar bort smuts och stänk och får dina fönster att skina utan ränder och spill.

Folk i rulltrappa
Klottersanering

Ta hjälp av oss för borttagning av klotter. Vi utför arbetet på ett miljögodkänt sätt, med produkter som är ofarliga för naturen.