Vi städar Sörmland & Östergötland

Affärspolicy

Detta styr oss och vår verksamhet framåt i rätt riktning. 

Detta styr oss och vår verksamhet framåt i rätt riktning

SSG Facility Services vision och mission är vår drivkraft och vår strävan. Vår affärspolicy utgör en grund för hur vår verksamhet och våra affärer ska ske för att vår kraft och strävan både ska vara möjlig och meningsfull.

Miljö och hållbarhet

Vi är beroende av vår omgivning och omvärld och vi förväntar oss att det ställer krav på oss. Vi ska inte bara värna om miljön och klimatet, genom vårt agerande och våra tjänster ska vi långsiktigt bidra till en hållbar och blomstrande värld.

På SSG har vi insett att vi har störst miljöpåverkan genom hur vi verkar i våra projekt. Minskade fel, riskreducerande arbete och smarta lösningar ger mindre påverkan på miljön. Vi tror också att man ska leva som man lär och försöker därför minska vår direkta miljöpåverkan. Men hållbarhet är inte bara klimat och miljö, vi arbetar även för social hållbarhet genom ett aktivt mångfaldsarbete.

Samtycke

De lagar och förordningar som gäller där vi verkar är inte en begränsning. Att följa dem är en språngbräda för att vända osäkerheter till möjligheter.

Det kan låta som en självklarhet att man ska följa lagar och regler i samhället. Men det kan också vara ett förhållningssätt. På SSG tror vi i grunden gott om ett reglerat samhälle, och att korruption och oärliga affärer sned-vrider marknaden och motarbetar ett hållbart innovativt samhälle.

Arbetsmiljö

För att leda ställs höga krav på våra medarbetare och våra medarbetare har rätt att ställa krav tillbaka. Att trivas och drivas är en förutsättning hos oss.

Våra medarbetare är vår största tillgång, drivna medarbetare i ständig utveckling är en förutsättning för att kunna leda, inte följa. Men för att driva utvecklingen behöver man också kunna trivas och känna att man kan utvecklas. Därför har vi inte bara generösa arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt med att följa upp hur medarbetare mår, introduceras för nya arbetsuppgifter, gör karriär och utvecklas som ledare.

Kvalitet

På SSG vänder vi osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som ständigt förbättrar processer, reducerar kostnader och ger trygghet åt oss och våra kunder så att de och vi kan fokusera på sin affär. Vårt ledningssystem är ett smörjmedel i denna mission. Med ordning och reda finns mer kraft att vara nyskapande och visionär. På SSG har vi rutiner och processer som är i enlighet med certifieringarna ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.

Affärspolicy

SSG Facility Services vision och mission är vår drivkraft och vår strävan. Vår affärspolicy utgör en grund för hur vår verksamhet och våra affärer ska ske för att vår kraft och strävan både ska vara möjlig och meningsfull.

Alkohol- och drogpolicy

Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö. Gäller på alla SSGs arbetsplatser.

GDPR integritet och sekretess

Vi följer GDPR integritet och sekretess riktlinjer, och om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Kvalitetspolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Som specialister på underhåll tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser.

Miljöpolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Hållbart underhåll är det begrepp SSG använder för att beskriva mer miljöanpassade och framtidsinriktade underhållsmetoder.

Personalpolicy

Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade på SSG. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Vår verksamhet

Hållbara facility tjänster, med fokus på människan och miljön.

Kundservice
Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan.
Läs mer
Bild på skinande kök
Hemstäd

Var hemstädar vi? SSG Facility Services erbjuder flyttstäd i hela Östergötland med utgångspunkt från Linköping, Motala,

Företagsstäd
Företagsstäd

Med kompetent personal, ett effektivt arbetssätt och med fokus på människan och miljön erbjuder vi dig företagsstäd.

Folk i rulltrappa
Klottersanering

Ta hjälp av oss för borttagning av klotter. Vi utför arbetet på ett miljögodkänt sätt, med produkter som är ofarliga för naturen.

Bild på skinande kök
Vad kostar hemstäd

Låt oss städa ditt hem så du får tid över till annat. Hållbara produkter med fokus på människan och miljön.