Vi städar Sörmland & Östergötland

Alkohol- och drogpolicy

Detta styr oss och vår verksamhet framåt i rätt riktning. 

Vi reagerar och agerar för att vi bryr oss!

Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö. Gäller på alla SSGs arbetsplatser.

*Med droger menas, utöver alkohol och narkotika, även receptbelagda läkemedel utan läkarordination och anabola steroider.

Mål

  • En trygg och drogfri arbetsplats.
  • Vi reagerar och agerar tidigt.
  • Medarbetare med problem ska våga söka stöd och hjälp.

Omfattning

Policyn gäller för alla som utför arbete på SSGs arbetsplatser.

Regler

Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet. En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående.

Uppföljning

För att säkerställa att vår policy efterlevs genomförs alkohol- och drogtester. Vid beslut av SSGs VD måste alla som arbetar på SSGs arbetsplatser vara beredda att genomgå alkohol- och drogtest.

Ansvar

VD ansvarar för att SSGs policy är känd och efterlevs. Alla medarbetare i SSG har ett ansvar att följa policy samt att reagera och påtala om någon visar tecken på bakrus eller missbruk. VD har det yttersta ansvaret.

Affärspolicy

SSG Facility Services vision och mission är vår drivkraft och vår strävan. Vår affärspolicy utgör en grund för hur vår verksamhet och våra affärer ska ske för att vår kraft och strävan både ska vara möjlig och meningsfull.

Alkohol- och drogpolicy

Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö. Gäller på alla SSGs arbetsplatser.

GDPR integritet och sekretess

Vi följer GDPR integritet och sekretess riktlinjer, och om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Kvalitetspolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Som specialister på underhåll tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser.

Miljöpolicy

SSG utvecklar metoder och underhåller den fysiska miljön för människor att bo i, arbeta och resa i. Hållbart underhåll är det begrepp SSG använder för att beskriva mer miljöanpassade och framtidsinriktade underhållsmetoder.

Personalpolicy

Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade på SSG. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Vår verksamhet

Hållbara facility tjänster, med fokus på människan och miljön.

Kundservice
Skicka ett meddelande till oss så svarar vi så fort vi kan.
Läs mer
lagerstäd
Industri- och lagerstäd

Vi erbjuder professionell rådgivning och specialanpassat städ för att hålla industri- och lagerlokaler i städat skick.

Fönsterputs - SSG Facility Services
Fönsterputs

Miljövänlig fönsterputs som effektivt och skonsamt tar bort smuts och stänk och får dina fönster att skina utan ränder och spill.